Vel mellom 8 linjer

– Kreative linjer, musikk, frilufts- og ekstremsportlinjer! Her kan du bruke nokre av dei beste skibakkane i Nord-Europa, du kan spele inn musikken din i studio, lage LAN med resten av skulen, hoppe i fallskjerm, og mykje meir: Berre sjå!

Odd Nordstoga om året på Voss folkehøgskule

Eg hadde neppe vorte musikar utan det året på folkehøgskulen. Eg blømde, fekk masse skryt, fekk sjølvtillit nok til å tru både på meg sjølv og mitt materiale. Året 1991 til 1992 på musikklinja på Voss vart eit ”lære for livet”-år, eit av mine beste og kanskje det viktigaste for vegvalet mitt. 

- Odd Nordstoga

Ledig stilling

Skulen har to ledige stillingar:

Rektor og Økonomi- og kontorleiar.

Velkomen til oss på Voss!

Bli med på eit sosialt og lærerikt skuleår, fylt med utfordringar, meistring og opplevingar!

Voss folkehøgskule

Voss har varierte tilbud; fleire ulike linjer, 120 elevar og dyktige lærarar! Kreative linjer, musikk og frilufts- og ekstremsportlinjer! Faglig breidde og eit inkluderande miljø gjev ein unik miks av ungdom og vaksne. Vi held til i sentrum av aktivitets- og kulturbygda Voss, med skianlegg og gondol rett ved skulen. Stolte tradisjonar sidan 1895.

Våre verdiar

Voss folkehøgskule vil bidra til personleg utvikling og kompetanse til vaksenlivet – og vil gje deg:

  • Fridom til å lære
  • Høve til å prøve
  • Rom til å utvikle deg
  • Tid til fordjuping

Unike Voss!

Skulen er i særstilling med sitt nærmiljø, midt i hjartet for ekstremsport i Noreg. Voss har verdas største ekstremsportfestival, Ekstremsportveko og ein stor jazzfestival Vossa Jazz. 1km frå skulen til gondol som fraktar til fjells, gir unike moglegheiter for tallause ski-, friluftslivs- og luftsportsopplevingar.

Elev for livet

Skulen vår er godt kjent for kjekke festar for elevar, foreldre og fjorårselevar. Kvar juni er det treff for 5, 10, 30 og ja 40 års jubilantar! Føresette kjem til skulen til sin elev på starten av skuleåret, haustfest og avslutning. Her viser elevane fram innslag frå linjer og fellesfag og vi samlast til festmåltid. Hos oss blir du elev og del av eit sterkt fellesskap livet ut. Velkomen!  

Fjorårstreff

Dato kjem.

Velkomen til ei helg med mimring og gode vener! Vi håper du er klar for å bidra til å lage ei minnerik helg. Påmelding kjem.

Elevstemne

Elevstemne pleier vere ei helg i juni. Då møtest jubilerande elevar til ei sosial helg med mimring. Info om arrangementet kjem.

Me tek opp elevar frå 1.februar.
Det er lurt å søkja tidleg.

Følg oss på instagram

@VOSSFHS