Samfunn og filosofi

Samfunn, diskusjon, berekraft, teknologi, spørsmål, filosofi, båtførarprøven, brettspill

Er det ein samanheng mellom deg og andre? Kan vi leve slik at verda er ein god plass for både deg og meg?

•    Fellesskapsteknologi og framtid – er teknologien i framtida eit trugsmål eller eit håp?
•    Berekraft – kan vi løyse små utfordringar her – som er med på å løyse store utfordringar i verda?
•    Filosofi – dei store spørsmåla, dine spørsmål. Kven er eg? Kva er sanning? Kva er kunnskap?