Luftsport

– speedflying/-riding og paragliding.

Skifag

Alpint, frikøyring, snowboard og skitur

Tur og natur

Turglede og naturglede, fjelltur, sykkel, bær, fiske, smalahovud, isbading, grønn livsstil

Trening

Trening, aktivitet, bevegelse, idrett og leik

Musikkfag

Band, studio, innspeling, teori, stå på scenen

Filmfag

Kamere, regi, produsent, redigering, animasjon, filmanalyse

Kunst og handtverk

Teikne, male, strikke, sy, spikke, fotografere

Datafag

Spilldesign, grafikk, årbok, bilderedigering, blogg

Samfunn og filosofi

Samfunn, diskusjon, berekraft, teknologi, spørsmål, filosofi, båtførarprøven, brettspill