Også Irene er frå Voss. Ho har jobba som kjøkkenassistent på Voss folkehøgskule sidan 2006. Ho har sambuar og 3 gutar. Ungdom heime og ungdom på jobb!