På ein internatskule, der elevane har fire måltid om kvardagane og tre i helgane, er maten særskilt viktig. God mat er god helse og høg trivsel. Jobben til Osmine er å organisere og leie kjøkkenet, slik at elevane får ei god, variert og innhaldsrik meny i løpet av veka. Ho har vore kjøkkensjef sidan 1996, og trivst med å lage god mat til nøgde elevar!