Irene har jobba ved Voss folkehøgskule sidan 2004. Ho har utdanning innan film og tv frå høgskulen i Volda og England. Før ho kom til Voss folkehøgskule jobba Irene i NRK. Irene starta som filmlærar, men gjekk over i administrasjonen i 2008. Irene har blandt anna ansvar for timeplanar, arbeidsplanar for lærarar, vikarar og marknadsføring. Det er lurt å spørre ho om alle dei praktiske spørsmåla.