Claus er utdanna lektor og har også ei mastergrad i skuleleiing. Han har jobba mykje med skuleutvikling på ulike nivå, før han vart rektor i 2016. Film, fotball og friluftsliv er hobbyane. Claus er aktivt med i Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder, der Frøya nå er under opplæring som ny lavinehund - og som kontorassistent. Han er også trenar for eit jentelag i fotballklubben Voss.