Skip to content

Ledige stillingar

Lærar til Idrett og friluftsliv for skuleåret 2020/21 

Me søkjer ein allsidig lærar med god og brei fagkompetanse til å undervise på Noregs mest tradisjonsrike linje for Idrett og friluftsliv. Me søkjer etter deg som har eit hjarte for folkehøgskulen og som kan vera ein tydeleg og engasjert vaksenperson, men likefullt ha eit raust og ope menneskesyn. 

Linja utforskar ulike sider av friluftslivet og er innom eit mangfald av idrettsaktivitetar både ute og inne. Me har fokus på meistring, glede og læringSkulen held til om lag 1000 meter frå gondolen som tek oss til fjells, og me er mykje på snø, så skiferdigheiter er viktig. Me er på turar i fjord- og fjellandskapet kring oss, me bur i telt om hausten og i snøhole om vinteren for å nevna noko. På Voss folkehøgskule gler me oss over fellesskapet i naturen! 

Pedagogisk utdanning er eit ynskje i tillegg til idrett og friluftslivfagMe ser gjerne at du har røynsle med klatringpadling eller kiting i tillegg til idrettsbakgrunn. Som vår nye kollega må du like å spele på lag med kollegaer og elevar, vere glad i ungdom og ha lyst og evne til å inspirere dei unge som er på terskelen til vaksenlivet. I stillinga inngår òg undervising i fellesfag, valfag, samt sosialpedagogisk arbeid, noko som medfører tilsyn på kveldar og i helger etter oppsett plan.  

Voss folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule som ligg fint til ved Vangsvatnet ved foten av Hanguren, og skulen har både hytte og støl 

på fjellet. Me tilbyr ein aktiv kvardag! Meir om skulen og det faglege opplegget finn du på www.voss.fhs.no 

Stillinga er eit vikariat i 80-100 % for skuleåret 2020-21. Løn og ordningar etter Virke-tariff. 

Kontakt gjerne rektor@voss.fhs.no / tlf 5652 9040Søknad med CV og attestavert å sende til Styret for Voss folkehøgskule ved rektor@voss.fhs.no 

 

Søknadsfrist: 25. juni.