Skip to content

Ledige stillingar

Voss Folkehøgskule søkjer lærar for skuleåret 2020-21

Vi søkjer ein allsidig og kreativ lærar med god og brei fagkompetanse til å undervise på skulen si Datalinje. I samarbeid med ein kollega og elevane får du stor friheit til å vere med å forme innhaldet på linja.

Vi er særleg ute etter kompetanse innan programmering, hardware og spelutvikling. Pedagogisk utdanning er eit ynskje. Gjerne undervisningskompetanse i andre fag i tillegg til data.

Som vår nye kollega må du like å spele på lag med kollegaer og elevar, vere glad i ungdom og ha lyst og evne til å inspirere dei unge som er på terskelen til vaksenlivet.

I stillinga inngår også undervisning i fellesfag, valfag, og sosialpedagogisk arbeid.

Meir om det faglege opplegget finn du på www.voss.fhs.no

Stillinga er eit vikariat i 100% for skuleåret 2020-21.

Kontakt gjerne rektor@voss.fhs.no / tlf 41767590. Søknad med CV og attestar vert å sende til Styret for Voss folkehøgskule ved rektor@voss.fhs.no

Søknadsfrist 25. mai.