Ledige stillingar

Lærar Jazz og Lyd- og musikkproduksjon

Linjelærar Jazz og/eller Lyd- og musikkproduksjon

Voss folkehøgskule søkjer allsidige og kreative musikklærarar med god og brei fagkompetanse til å undervise på våre nye musikklinjer. Saman med kollegiet og elevane får du stor friheit til å vere med å forme innhaldet på linja. Me samarbeider med det rike kulturlivet på Voss og med sterke fagmiljø både lokalt og i Bergen, til dømes VossaJazz og jazzlinja ved Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen. Skulen har musikksal, studio-avdeling og lyd- og lysanlegg.

Vi ser etter ein Jazz-kollega med gode evner til å byggje ein trygg kultur for gehør­basert samspel, samt røynsle med å planlegge og gjennomføre konsertar. Ein Lyd- og musikkproduksjon-kollega vil vera teknologisk og fagleg oppdatert og ha gode samarbeids­evner mellom anna med dei andre kreative linjene på skulen. Meir om dei faglege rammene på linjene finn du på www.voss.fhs.no

Pedagogisk utdanning og røynsle er ønskjeleg og kjennskap til folkehøgskule er ein fordel.

Som vår nye kollega må du like å spele på lag med kollegaer og elevar, vere glad i ungdom og ha lyst og evne til å inspirere dei unge som er på terskelen til vaksenlivet. Vi kan tilby eit aktivt, positivt og røynd kollegium.

I stillinga inngår òg undervising i fellesfag, valfag, samt sosialpedagogisk arbeid som medfører tilsyn på kveldar og i helger etter oppsett plan.

Me tilbyr heil og fast tilsetjing med atterhald om at linjene får nok søknad til å kunne starte. Gjer gjerne greie for om du kan undervise og administrere emne på begge linjene og om du er interessert i del-stilling. Løn og vilkår etter Virke-tariff.

Ta gjerne kontakt med rektor Kjetil Bruvik på tlf 5652 9040 om du har spørsmål. Søknad med CV og attestar vert å sende til Styret for Voss folkehøgskule til rektor@voss.fhs.no++.++

Søknadsfrist: 15. mars.