Ledige stillingar

Andreårselev?

 

Våre kjære stippar skal pensjonere seg til våren. Voss Folkehøgskule søkjer derfor andreårselevar/stipendiatar for skuleåret 2021/22.

 

Vil du vera her eitt år til, lære meir og hjelpe neste års kull?

Då treng me deg på Voss!

 

Send oss ein søknad med det DU tykkjer er viktig – og samtidig svarar på:

 

  • kva vil du legge vekt på som andreårselev/stipendiat?
  • kvifor blir du ein god andreårselev/stipendiat?
  • kva aktivitetar og tiltak vil du gjennomføre?
  • kva linje(r) ønskjer du evt å vera knytta til, og kva ønskjer du å lære?
  • kva kan du bidra med på linja?

 

Andreårselevane startar ei veke før ordinær skulestart. Stipendet du får dekker skulepengar, kost og losji. Eigenandel på linjetur. Du får i tillegg løna vakter på tunet etter vaktplan.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknad sender du samtidig til siren@voss.fhs.no og rektor@voss.fhs.no