Skip to content

Ledige stillingar

Prosjektmedarbeidar Musikk

Voss folkehøgskule søker Prosjektmedarbeidar Musikk
Stillinga er knytt til arbeid med å marknadsføre og tilrettelegge for dei nye linjene Jazz og Lyd- og musikkproduksjon fram mot skuleåret 21/22. Noko reising kan skje. Arbeidsstad er Voss, for tida heimekontor.Du vil arbeide saman med rektor og rådgjever, og dele på arbeidsoppgåver som:

  • Utvikle fagleg innhald til linjene
  • Kontakt med samarbeidspartar
  • Marknadsføringsaktivitetar
  • Elevopptak

Stillinga er mellombels og utgjer om lag 50 % i tre månader med snarleg oppstart. Løn og vilkår etter avtaleverk.

 

Me søker deg med:

  • Brei og god musikkfagleg bakgrunn, gjerne pedagogisk utdanning
  • Digital kompetanse og dokumentert gjennomføringsevne
  • Gode formidlingsevner skriftleg og munnleg
  • Gjerne kjennskap til folkehøgskular

**Søknadsfrist 30.11.2020.**

Send søknad på epost til Voss folkehøgskule v/rektor.

 

Meir informasjon om skulen og linjene finn du på voss.fhs.no. Ved spørsmål, ta kontakt med rektor@voss.fhs.no.