Stilling ledig

Ledig 100% fast stilling som musikklærar på Voss folkehøgskule

Musikklinja har alltid vore viktig på Voss folkehøgskule. Eit år på folkehøgskule gir lærar og elevane stor variasjon og musisk glede. Vi har seks linjer på skulen; musikk, film/foto, data, friluftsliv/idrett, ekstremsport luft og ekstremsport elv. Dette mangfaldet gir eit levande og pulserande skulemiljø.

Voss ligg vakkert til i storslagen natur. Like viktig for oss er samspelet med lokale aktørar innan musikk- og kulturlivet, som Vossajazz, Ole Bull akademiet og Voss lyd. Vi har 100 elevar på skulen, med om lag 16 elevar på musikklinja kvart år.

Året på musikklinja blir i stor grad forma saman med elevane. Kva instrument spelar dei, kva er deira mål, kor ønskjer dei å utvikle seg? Vi legg vekt på mykje samspel, konsertar, turne, låtskriving, komposisjon, gruppearbeid med eigne songar og cover-låtar.

Elevane på ein folkehøgskule får øve, utan å ta prøve. Skuleslaget sitt mål er å byggje personleg karakter, fremje toleranse og respekt for menneske og natur – og førebu elevane til eit aktivt samfunnsliv. 

 

Vi kan tilby:

  •          Eit variert og mangfaldig arbeid
  •          Ungdom som søkjer til skulen for å arbeide med og fordjupe seg i musikk
  •          Engasjerte og motiverte kollegaer
  •          Løn i tråd med lov- og avtaleverk
  •          God fagleg utvikling
  •          Stor fridom til å forme innhaldet i undervisninga i møte med elevane sine interesser og ferdigheiter

 

Vi søkjer etter ein lærar med:

  •          god fagkompetanse, gode evner til samarbeid – og eit hjarte for ungdom på terskelen til vaksenlivet
  •          brei fagleg orientering og gode evner til å inspirere og rettleie
  •          som er god på å akkompagnere til allsong og til å leie skulekoret
  •          pedagogisk og fagleg utdanning

 Les meir om linja her: http://voss.fhs.no/linjer/360-musikk

 

Ta gjerne kontakt med rektor Claus Røynesdal for ytterlegare informasjon: 934 62 344.

 

Tilsetting gjeld frå 1. august 2017.

Send søknad med CV, attestar og referansar til rektor@voss.fhs.no

 

Søknadsfrist 18. mai