Skip to content

Elevinformasjon 2020-21

Velkommen som elev på Voss Folkehøgskule!

 

Voss folkehøgskule ønskjer velkomen til ein tilnærma vanleg skulestart i august!

 

Etter samråd med lokale helsemyndigheiter vil me fokusere på vanlege smitteverntiltak me alle kjenner, samt nokre justeringar på skuleruta og innhald. Dette medfører mellom anna skulestart 29. august og at haustferien vert erstatta med skuletilbod. Samstundes utarbeider me gode planar for tiltak dersom smittesituasjonen endrar seg nasjonalt, eller ved mistanke om utbrot lokalt. Elevar som definerer seg i risiko-gruppa ved korona-smitte ber me om å ta kontakt med skulen no. Meir informasjon om skulestart, pakkelister o.l, ligg i sommarbreva under på sida. Velkomen til oss på Voss!

 

På denne sida vil vi legge ut informasjon om året etterkvart som den er klar.

Sommarbrev med praktisk informasjon

Skuleruta

(Obs! små endringa kan kome):

Kortfatta skulerute   haust – vår 2020-2021

 

Skulestart laurdag 29. august. Innflytting frå fredag kl 10 til laurdag kl 17. Opning av skuleåret for elevar laurdag kl 18.

Digitalt show for foreldre og føresette 24.oktober

Juleferie frå onsdag 16.desember kl. 12 (skulen stenger kl. 15) til og med tysdag 5. januar (skulen opnar kl. 17) Skulestart onsdag 6. jan kl. 8.30

Vinterferie frå fredag 19. februar kl. 14.15. (skulen stenger kl. 17) til og med mandag 1. mars (skulen opnar kl. 17). Skulestart tirsdag 2. mars kl. 8.30.

Påskeferie frå fredag 26. mars kl. 14.15 (skulen stenger kl. 17) til og med tirsdag 6.april (skulen opnar kl. 17). Skulestart onsdag 7. april kl. 8.30.

Avslutningsfest med gjester Kristi Himmelfartsdag 13.mai - ferdig ca. kl. 21. Avreise fredag 14. mai. Skulen stenger fredag 14. mai kl. 12.

Alle folkehøgskular har like mange skuledagar som grunn- og vidaregåande skule. Men sidan vi har skule også på ein del laurdagar sluttar vi i mai og ikkje i juni.

 

 

NB!     atterhald om endringar

Skulen er stengt i alle feriar        (jul-, vinter- og påskeferie)

 

Det er lurt å tinga billettar til tog, buss og fly så tidleg som mogeleg, då vert det billigare!

 

 

Skulebevis og identitetskort

 

Skulebevis: gjer moderasjon på reiser for studentar og vert ordna på skulen når du er komen hit.

Identitetskort: Du må i tillegg ha godkjent legitimasjon t.d. bankkort/pass/førarkort.