Skip to content

Elevinformasjon 2020-21

Velkommen som elev på Voss Folkehøgskule!

 

Voss folkehøgskule ønskjer velkomen til ein tilnærma vanleg skulestart i august!

 

Etter samråd med lokale helsemyndigheiter vil me fokusere på vanlege smitteverntiltak me alle kjenner, samt nokre justeringar på skuleruta og innhald. Dette medfører mellom anna skulestart 29. august og at haustferien vert erstatta med skuletilbod. Samstundes utarbeider me gode planar for tiltak dersom smittesituasjonen endrar seg nasjonalt, eller ved mistanke om utbrot lokalt. Elevar som definerer seg i risiko-gruppa ved korona-smitte ber me om å ta kontakt med skulen no. Meir informasjon om skulestart, pakkelister o.l, er klar medio juni. Velkomen til oss på Voss!

 

På denne sida vil vi legge ut informasjon om året etterkvart som den er klar.

Vi sender ut brev med meir info om skuleåret i midten av juni.

Foreløpig ligg info om skuleåret 2019-20 ute her - vi legg ut ny skulerute, årsplan og sommerbrev i midten av juni.

Sommarbrev med praktisk informasjon

Skuleruta

(Obs! små endringa kan kome):

Info kjem i juni.

 

Skulen er stengt i alle feriar        (haust- jul- vinter- og påskeferie)

Det er lurt å tinga billettar til tog, buss og fly så tidleg som mogeleg, då vert det billigare!

 

Skulebevis og identitetskort

Skulebevis: gjer moderasjon på reiser for studentar og vert ordna på skulen når du er komen hit.

Identitetskort: Du må i tillegg ha godkjent legitimasjon t.d. bankkort/pass/førarkort.

 

Alle folkehøgskular har like mange skuledagar som grunn- og vidaregåande skule. Men sidan vi har skule også på ein del laurdagar sluttar vi i mai og ikkje i juni.