Oslo Sessions på besøk til Musikk og Filmlinja

Masterclass med mange gode tips!

Co-founder og gründer i Oslo Sessions Asmund Torgersbråten ledet oss gjennom en masterclass som inneholdt tips til oppstartsbedrifter, billige musikkvideoer, gode musikkvideoer, nettverksbygging, "click-bait", markedsføring og omdømmebygging for å nevne noe.
Elevene på Film og Musikk var lydhøre publikummere og ble stødig guidet gjennom eksempler på musikkvideoer og live-klipp av Oslo Sessions, samt et knippe andre videoer basert på gode og billige ideer.

En stor takk til Oslo Sessions og Asmund som tok seg tid til å komme til oss!

Se Oslo Sessions episoder på www.oslosessions.no