Skulen

Voss – bygd for sterke opplevingar!

Voss er ei utprega idretts- og kulturbygd, omkransa av fjell og fantastiske fjordlandskap – den perfekte staden for ein aktiv og skapande folkehøgskule!

Voss Folkehøgskule

  • har rundt 100 elevar
  • er ein frilynt folkehøgskule sidan 1895
  • har elevar med ulik bakgrunn frå heile landet

Se meir informasjon om skulen og kva det vil seie å gå på Voss Folkehøgskule i menyen til høgre.

 

Voss Folkehøgskule vil bidra til personleg utvikling – i klasserommet og ute i naturen – og vil gje deg

•    nye kunnskapar
•    nye ferdighetar – ny meistring
•    gode sosiale opplevingar og ferdigheiter

 

Voss Folkehøgskule vil gje deg eit år du aldri vil gløyme!


Vi har
•    eit positivt personale
•    høg kompetanse
•    eit godt fagleg tilbod
•    eit hyggjeleg, muntert og trygt miljø

 

Undervisninga går føre seg på dagtid, men vi har og timar på ettermiddag og kveldstid.

 

Timeplanen er variert:
•    morgonsamling: kvar dag
•    linjefag: 2 ½ dag
•    valfag: 1 + ½ dag
•    fellesfag og fellesaktivitetar: 2 dagar
•    laurdagsseminar dei fleste laurdagane
•    elevkveldar
•    linjeveker
•    prosjekt
•    reiser

 

Skulen er godt utstyrt med
•    musikkstudio for innspeling
•    kino
•    datarom
•    spesialrom for trearbeid/ sløyd og keramikk
•    peisestove
•    tv-stove
•    vaskerom
•    styrkerom
•    gymsal
•    ein støl på fjellet ved Uppsete på Bergensbanen og ei hytte nær skulen
•    gode avtalar med eit lokalt treningssenter og med Voss Resort og skibakkane der

 

Kulturlivet på Voss byr på
•    konsertar og arrangement
•    kjende band og artistar
•    nytt bibliotek og kino
•    Vossa Jazz
•    Osafestivalen
•    Ekstremsportveko

 

Skulen ligg i gangavstand til Voss sentrum med mange butikkar, kulturhus og offentleg transport.

Velkomen til eit spanande, sosialt og lærerikt skuleår, fylt med utfordringar og opplevingar!

 

UNN DEG EIN OPPTUR!