Prisar for 2017-18

 

Innmeldingsavgift 2500kr

Grunnbeløp 85 000kr -dekker felleskostnader(fellesturar, vaskemaskin, kopiering, leige av utstyr, gjeste forelesarar, skulegensar, dei fleste valfaga, festar etc) og kost og losji. 

Linjekostnader innklusiv studieturar. 

Musikk, Data, Film-Foto - 34 000kr

Friluftsliv - Idrett - 29 000kr

Ekstremsport - 40 000kr

Ekstremsport Luft - 52 000kr

 

Tillegg for enkeltrom 5.500kr

Tilleggskostnader kan vere f.eks. Valfaget Luftsport, valfaget Snøbrett, heiskort til valfag om du ikkje har det via linja og evt andre valfag som går ut over kostnadsramma for valfag / eiga interesse.

 

Lommepengar treng du både på Voss og på reise.

Med atterhald om endringar, kursendringar, etc.

hoved2